Näsilinnan remontti, jonka pääurakoitsijana VRP toimi, on saanut Tampereen kaupungin yhdyskuntalautakunnan ympäristö- ja rakennusjaosto myöntämän vuoden 2015 Hyvän rakentamisen palkinnon.

Perustelujen mukaan Näsilinnan kunnostus on kulttuuriteko ja erityisen tärkeä rakennuksen keskeisen sijainnin ja poikkeuksellisen arkkitehtuurin vuoksi. Kunnostus on tehty pieteetillä vanhaa kunnioittaen.

Ympäristölautakunta perusti Hyvän rakentamisen palkinnon vuonna 1994. Se on tarkoitettu kannustamaan suunnittelijoita ja toteuttajia hyvään rakentamiseen. Ehdokkaat valitaan vuoden aikana valmistuneista kohteista.

VRP kiittää mukana olleita osapuolia hyvin tehdystä työstä!