Rakennusalan työturvallisuusviikko 13.–17. toukokuuta 2024 tarjoaa oivan tilaisuuden pysähtyä ajankohtaisten turvallisuusteemojen äärelle. Tänä vuonna VRP:läiset keskittyvät kolmeen pääteemaan: tiistaina pohditaan yhdessä työtapaturmien aiheuttajia, keskiviikkona keskitytään nostotöihin ja torstaina keskustellaan työhyvinvoinnista.

VRP Rakennuspalvelut Oy:n toimitusjohtaja Markus Tanninen alustaa viikon käyntiin koko konsernin yhteisellä Teams-keskustelulla, ja perjantaina viikon huomiot ja yhteiset opit tiivistetään yhteen.

VRP:llä turvallisuus on tärkeää vuoden jokaisena päivänä

VRP:llä erityisen huomion kiinnittäminen turvallisuuteen on näkynyt selvinä tuloksina: tapaturmataajuus on kehittynyt jatkuvasti oikeaan suuntaan ja pysynyt alhaisena. Vuonna 2023 VRP Länsi-Suomi Oy saavutti jo toista vuotta peräkkäin mahtavan tuloksen, kun sen työmailla ei kirjattu yhtään tapaturmaa koko vuoden aikana.

– Työturvallisuusasiat ovat työmailla esillä päivittäin. Työturvallisuusviikon tarkoituksena on kerätä työntekijät ja esihenkilöt kahvitunnin ajaksi juttelemaan päivänpolttavista teemoista, VRP Etelä-Suomi Oy:n työpäällikkö Liisamaria Happonen kertoo.

Jokainen työnjohtaja ja työntekijä saa turvallisuusviikon alussa tehtäväkseen tarkkailla ja kirjata ylös työturvallisuushavaintoja työmaalla. Rekisteröityihin havaintoihin palataan yhdessä vielä ennen viikonlopun viettoa.

Viime vuosina eniten tapaturmia sattui liikkuessa, esimerkiksi nilkan nyrjähdyksiä työntekijän kompastuessa. Myös väärät työmenetelmät ja huonosti tehdyt nostotyöt aiheuttivat haavereita.

Jokaisella VRP:n työmaalla on jatkuvassa käytössä QR-koodit, joiden kautta turvallisuushavainnon voi tehdä helposti ja anonyymisti. Havaintojen tekoon käytetään samaa sovellusta kuin työmaan muihinkin kirjaustoimiin ja havainnot käsitellään yhdessä viikkopalaverissa.

– Esimerkiksi Etelä-Suomen työmailla on kirjattu tänä vuonna 34 turvallisuushavaintoa. Suurin osa havainnoista on liittynyt putoamissuojauksiin, kuten kaiteiden puutteisiin. Tällaisiin havaintoihin puututaan välittömästi. Osa havainnoista on myös positiivisia, esimerkiksi ensiapupisteiden tekeminen kerroksiin on huomioitu tällaisena havaintona, Happonen sanoo.

Haavereita voi sattua, jos keskittyminen ei ole työnteossa

– Viime vuodet ovat olleet raskaita rakennusalalla. Epävarmuutta ovat luoneet niin korona, Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan kuin näiden vaikutuksen myötä taloudellinen huoli omista töistä ja tulevaisuudesta. Muutos itsessään on hyvin stressaavaa ja epävarmuutta aiheuttavaa. Lisäksi työhuolet heijastuvat helposti yksityiselämään ja toisinpäin, Happonen huomauttaa.

Hän korostaakin työssä jaksamisessa hyvän työyhteisön merkitystä. Työkaverilta pitäisi uskaltaa kysyä, mitä kuuluu ja onko kaikki kunnossa.

– Työyhteisön pitäisi olla valpas ja huomata, jos kaikki ei ole niin kuin pitäisi. Työporukan ansiosta töissä jaksaa ja sinne on kiva tulla, hän sanoo.

VRP:llä toteutetaan tulevana syksynä kysely työn henkisestä kuormittavuudesta.

– Jos keskittyminen ei ole täysin varsinaisessa työnteossa, voi sattua ja tapahtua. Se, mitä ihmisen pääkopassa tapahtuu, vaikuttaa myös työturvallisuuteen. Usein rakennustyömailla keskitytään fyysiseen puoleen: tehdäänkö nostot oikein jaloilla, ettei selkään satu. Taakkaa voi kuitenkin tulla muuallekin kuin fysiikalle, Happonen muistuttaa.