Haluamme aina toimia vastuullisesti, lainmukaisesti ja arvojemme mukaisesti. Mikäli toiminnassamme esiintyy epäkohtia, haluamme niistä tiedon korjataksemme asian mahdollisimman pian. Tästä syystä olemme VRP:llä ottaneet käyttöön luottamuksellisen Ilmoituskanava-palvelun, jonka kautta henkilöstömme ja sidosryhmämme voivat turvallisesti kertoa havaitsemistaan ongelmista.

Otamme palvelun käyttöön ennakoivasti – ennen kuin lainsäädäntö sitä meiltä vaatii.

”Ennakoiva ilmoituskanavan käyttöönotto tukee meitä vastuullisessa toiminnassa. Toiveemme tietysti on, että ilmoituksiin ei löydy aihetta. Jos ongelmia kuitenkin on, haluamme tietää niistä. Ilmoituskanavan kautta saadun tiedon avulla voimme tehdä tarvittavat toimenpiteet asioiden korjaamiseksi”, kertoo VRP Rakennuspalvelut Oy:n toimitusjohtaja Markus Tanninen.

Ilmoituskanavaa käytetään silloin, kun havaituista ongelmista ei ole mahdollista keskustella oman esihenkilön tai asiasta muutoin vastaavan henkilön kanssa. Ilmoituskanava mahdollistaa myös anonyymin ongelmien käsittelyn. Ilmoituskanavan kautta tehdyt ilmoitukset käsitellään luottamuksellisesti ja sen kautta ilmoitettuihin tietoihin pääsevät käsiksi vain tietojen käsittelyyn valtuutetut henkilöt.

Lue lisää Ilmoituskanavasta ja sen käytöstä >>