Kun työmaalla ollaan loppusuoralla, koittaa muuttotarkastus. Tarkastuksen ajatuksena on antaa asukkaalle tilaisuus tulla paikan päälle katsomaan uutta kotiaan ja varmistamaan, että kaikki on tehty kuten sovittu, kertoo VRP:n työnjohtaja Sannakaisa Puttonen.  

”Tarkastamme aina asunnot itse ennen asukkaan kanssa pidettävää kierrosta, mutta on mahdollista, että jotain jää huomaamatta ja siksi yhteinen kierros on tärkeä molemmille osapuolille”, kertoo Puttonen, joka on työskennellyt VRP:llä muutaman vuoden ajan. VRP:llä on yli 30 vuoden kokemus kotien rakentamisesta eri puolella Suomea. 

Ketkä muuttotarkastukseen osallistuvat ja mitä siellä sitten tehdään?  

Paikalla muuttotarkastuksessa ovat tuleva asukas ja VRP:n kohteen työnjohtaja, jotka yhteistuumin kiertävät asunnon. Jos VRP:llä on jo valmiiksi tiedossa puutteita, ne esitellään asukkaalle heti tarkastuksen alussa.  

”Esimerkiksi seinäpintaa havainnoidessa katsomme, että 1,5 metrin etäisyydeltä siinä ei tulisi olla mitään häiritsevää, kuten kolhua tai virhettä maalipinnassa. Voi myös olla, että lattiasta puuttuu muuttotarkastuksen ajankohtana vielä esimerkiksi yksittäinen lista tai säilytysratkaisusta hyllyt, jotka laitetaan kuntoon ennen muuttoa. Jos vaikkapa asunnon materiaaleihin tai kiintokalusteisiin on tehty paljon muutoksia tai lisäyksiä, on hyvä yhdessä varmistaa paikan päällä, että kaikki on kuten pitää”, toteaa Puttonen. 

Muuttotarkastus palvelee molempia osapuolia 

Asukkaan ei ole tarpeen valmistautua tarkastukseen – käynti toteutetaan yleisten toimintaohjeiden mukaan asuntoa yhdessä havainnoiden. Käynnin aikana asukas ja työnjohtaja listaavat löytämänsä havainnot kaavakkeeseen.  

Muuttotarkastus pyritään pitämään noin kuukautta ennen muuttoa, jotta puutteisiin ehditään reagoida hyvissä ajoin ennen asukkaan muuttopäivää.  

”On työnjohtajan tehtävä ottaa mahdolliset puutteet hoidettavaksi. Vielä ennen muuttoa pidettävässä jälkitarkastuksessa varmistamme asukkaan kanssa yhdessä, että kaikki aikaisemmin dokumentoidut kohdat on korjattu ennen asunnon luovutusta. Muuttotarkastus palvelee molempia osapuolia, kertoo Puttonen. – Tavoitteenamme on, että tyytyväinen asukas pääsee muuttamaan virheettömään kotiin”, hän lisää. 

 

Katso myynnissä olevat kohteemme

Tutustu tarinamme