Vaikeasta markkinatilanteesta huolimatta rakennuskonserni VRP Rakennuspalvelut Oy:n vuoden 2023 liikevoitto oli selvästi positiivinen. Konsernin liikevaihto oli tilikaudella 57,6 miljoonaa euroa (2022: 80,8 Meur) ja liikevoitto 1,1 miljoonaa euroa (2,8 Meur). Vaajakosken Rakennuspalvelu -konsernin omavaraisuusaste pysyi yhä hyvällä tasolla, vaikka laski 40 prosenttiin edellisvuoden 48 prosentista.

– Asuntorakentaminen hyytyi viime vuonna koko Suomessa, mikä näkyi myös VRP:llä merkittävästi heikentyneenä kysyntänä. Haastavasta vuodesta huolimatta kassatilanteemme jopa hieman parani ja katsomme toiveikkaasti tulevaan, VRP Rakennuspalvelut Oy:n toimitusjohtaja Markus Tanninen sanoo.

Vuonna 2023 konserni myi 150 asuntoa, joista 37 oli omaperusteista RS-tuotantoa. Asuntoja valmistui yhteensä 323. Kaikki omaperusteiset kuluttajakohteet ovat valmiita eikä tilikaudella aloitettu uusia hankkeita. Tilauskanta konsernissa oli tilikauden päättyessä 57 Meur. Konsernin liiketoiminta painottuu vahvasti omaperusteiseen tuotantoon myös alkaneella tilikaudella.

– Voimakkaat suhdannevaihtelut ovat talonrakennusalalle tyypillisiä. Varauduimme vahvalla taseellamme myös laskusuhdanteeseen, ja nyt olemme valmiit jatkamaan strategiamme toteuttamista keskittyen omaperusteisella tuotannolla saavutettavaan kannattavaan kasvuun sekä tehokkaaseen pääomien käyttöön, Tanninen sanoo.

Konsernin tytäryhtiöistä VRP Keski-Suomi Oy:n liikevaihto laski selvästi edelliseen tilikauteen verrattuna, mutta liikevoitto pysyi positiivisena nopeasti tehtyjen sopeutustoimien ja tilikauden aikana aloitetun KVR-hankkeen ansiosta. VRP Etelä-Suomi Oy:n tilikauden aikana aloitettujen KVR-urakkakohteiden ansiosta liikevaihto pysyi lähes edelliskauden tasolla, mutta hiljaiset asuntomarkkinat painoivat liiketuloksen tappiolle. VRP Länsi-Suomi Oy:n tilikauden kannattavuus pysyi olosuhteisiin nähden hyvällä tasolla, vaikka liikevaihto laski selvästi.

– Seuraamme aktiivisesti markkinatilannetta ja korkotasoa ennen uusien hankkeiden käynnistämistä. Teemme tarjoustoimintaa rakennusoikeuksista ja -urakoista harkiten ja valikoidusti tytäryhtiöissämme, Tanninen kertoo.

Kaksi tapaturmaa tilikauden aikana

Koko konsernin omalle henkilöstölle ja aliurakoitsijoiden työntekijöille sattui tilikauden aikana vain kaksi tapaturmaa, minkä vuoksi tapaturmataajuus oli 7. Tapaturmataajuudessa on huomioitu kaikki lyhyitäkin sairauspoissaoloja vaatineet tapaturmat omalle henkilöstölle ja aliurakoitsijoille. VRP Länsi-Suomi Oy saavutti tavoitteensa jo toisena peräkkäisenä vuotena: yhtiössä ei tapahtunut ainuttakaan tapaturmaa koko vuonna.

– Kiinnitämme työturvallisuuteen erityistä huomiota, mikä on tärkeä osa tekemäämme vastuullisuustyötä. Seuraamme myös tapaturmataajuutta ja pyrimme alentamaan sitä aktiivisesti, Tanninen huomauttaa.

Vastuullisuus on olennainen osa VRP:n liiketoimintaa. Konserni pyrkii jatkuvasti parantamaan toimintaansa ja vaikuttamaan positiivisesti ympäröivään yhteiskuntaan, ympäristöön ja sidosryhmiin. Konsernissa noudatettavat vastuullisuusperiaatteet on kirjattu yhtiön hallintamalliin ja yhtiöllä on RALA-sertifikaatti ja -pätevyys. Yhtiö on myös aloittanut valmistautumisen kestävyysraportointiin (CSRD).

VRP-konsernissa oli vuoden 2023 lopussa 92 työntekijää. Koko konsernin sairaus- ja tapaturmapoissaolot olivat aikaisempien vuosien mukaan erittäin alhaisella tasolla. Vuonna 2023 sairaus- ja tapaturmapoissaoloprosentti oli 1,0. Konsernin terveydenhuolto on kattanut vuoden 2023 alusta alkaen työterveyspalveluiden lisäksi sairaskuluvakuutuksen, minkä myötä henkilöstöllä on laaja terveysturva.

Lisätiedot:
Toimitusjohtaja
Markus Tanninen
puh. 040 7322 438
markus.tanninen@vrp.fi