VRP Etelä-Suomi toteuttaa Solvallan urheiluopistolle poikkeuksellisen hankkeen, johon sisältyy Sovallan Campus -päärakennuksen osittainen purku ja uuden rakentaminen sekä vanhan liikuntasaliosan saneeraus. Kohde sijaitsee Pohjois-Espoon Nuuksiossa ja tilaajana on Folkhälsan Utbildning Ab.

”Hankkeesta tekee poikkeuksellisen se, että siinä rakennetaan lähes täydellinen kopio paikalla aiemmin sijainneesta, sisäilmaongelmista kärsineestä rakennuksesta. Kohde edustaa VRP:n monipuolista osaamista, johon kuuluu sekä uudis- että korjausrakentaminen”, kertoo korjausrakentamisen liiketoimintajohtaja Tom Walldén VRP Etelä-Suomesta.

Kiinteistökokonaisuuteen sisältyy uudisosan lisäksi kunnostettava urheiluhalli siihen liittyvine tiloineen. Rakennuksen vesikatto puretaan ja rakennetaan kokonaan uudelleen. Muilta osin saneeraus on luonteeltaan kevyempää.

Nuuksion alue on poikkeuksellinen paitsi luontoarvoiltaan, myös logistisen väljyytensä osalta.

”Työmaaorganisaatio iloitsee siitä, että nyt ei ole porttikongia, jonka läpi joudutaan ahtautumaan työmaata huollettaessa.”

Hanke on lähtenyt käyntiin toukokuun alussa ja sen kokonaiskesto on noin 12 kuukautta.