Koronapandemiasta huolimatta VRP:n tulos vuonna 2020 oli erinomainen. Konsernin liikevaihto oli noin 78 miljoonaa euroa, missä oli noin 15 prosentin kasvua edellisvuoteen. Konsernin liikevoitto kasvoi 155 prosenttia 6,6 miljoonaan euroon. Kaikki alueelliset tytäryhtiöt, VRP Länsi-Suomi Oy, VRP Keski-Suomi Oy ja VRP Etelä-Suomi Oy, tekivät oman ennätystuloksensa.

– Asuntomarkkinoiden notkahdus jäi hetkelliseksi. Yhtiön kannattavuus kasvoi huomattavasti, mikä johtui pitkälti projektikustannusten parantuneesta hallinnasta, siitä kiitos kuuluu osaavalle henkilöstöllemme, toteaa VRP Rakennuspalvelut Oy:n toimitusjohtaja Markus Tanninen.

Näkymät lupaavat hyvää rakennusvuotta

Asuntoja myytiin yhteensä 378 kpl, mistä 202 kpl oli omaperusteista RS-tuotantoa. Rakentamaton tilauskanta oli viime vuoden lopussa 31.12.2020 yhteensä 70,9 miljoonaa euroa, mikä sekin oli yli viidenneksen parempi kuin edellisvuonna. Merkittävimpiä käynnissä olevia hankkeita on Helsingin Koskelan vanhan sairaala-alueen hitas-kohteiden rakentaminen sekä Jyväskylän Kangasrinteen ja Pirkkalan Nuolialan alueiden rakentaminen.

Hyvästä tuloksesta ja tehokkaasta vaihto-omaisuuden hyödyntämisestä johtuen VRP:n kassatilanne on vahva ja omavaraisuusaste vankistui. Tämä antaa hyvät mahdollisuudet investoida omaperusteiseen tuotantoon.

Asiakasuskollisuuden mittarin NPS-luku (nettosuosittelijat) oli 100 prosenttia yritysasiakkaiden keskuudessa.

– Kiitämme asiakkaitamme luottamuksesta, se mahdollistaa investoinnit ja laadukkaan rakentamiseen jatkossakin, Tanninen jatkaa.

Konserni panostaa vastuulliseen toimintaan, kestävään kehitykseen ja vähähiilisen rakentamisen edistämiseen. Rakentamisen tehostuminen merkitsee pienempää energiankulutusta ja materiaalihukkaa, mikä vähentää samalla myös hiilidioksidipäästöjä.

Yhtiöt kehittävät jatkuvasti työpaikkojen turvallisuutta tuloksellisesti. Viime vuonna esimerkiksi VRP Keski-Suomi Oy saavutti tavoitteensa eli yhtiössä ei tapahtunut ainuttakaan tapaturmaa koko vuonna.

– Vuosi on alkanut suunnitellusti, asuntorakentaminen jatkuu vilkkaana ja hankkeita on kaikilla alueilla käynnissä ja vireillä. Tavoittelemme tälle vuodelle noin 20 prosentin kasvua ja odotamme kannattavuuden pysyvän hyvällä tasolla, Tanninen arvioi.

Lisätiedot:

Toimitusjohtaja                                                    Hallituksen puheenjohtaja

Markus Tanninen                                                 Jussi Holmström

puh. 040 7322 438                                               puh. 040 3100 303

markus.tanninen@vrp.fi                                     jussi.holmstrom@vrp.fi