VRP Länsi-Suomen omalle henkilöstölle tai aliurakoitsijoille ei tapahtunut viime vuonna lainkaan tapaturmia. VRP Länsi-Suomella on 14 omaa työmaatyöntekijää ja yhdeksän työmaatoimihenkilöä.

”Tapaturmattomuus vaatii asennemuutosta kaikilta. Se on jatkuvaa toistoa, samojen asioiden kertaamista ja vähän tuuriakin. Toistamme ja pidämme asioita yllä, kun pyrimme tavoitteisiin”, VRP Länsi-Suomen työsuojelupäällikkö Tero Suomilammi kertoo.

Jokaisella työmaalla tehdään viikoittain turvallisuusmittauksia, ja työmailla on käytetty myös ulkopuolista kalibrointimittaajaa. Lisäksi VRP Länsi-Suomen työsuojeluvaltuutettu ja luottamusmies ovat käyneet tekemässä kalibrointimittauksia kaikilla käynnissä olevilla työmailla eri vaiheissa. Kuluneen vuoden aikana työntekijöitä on muun muassa koulutettu, kuinka taakkaa sidotaan oikeaoppisesti ja nostotyötä tehdään turvallisesti.

”Työmaat pidetään siistinä, pihat hiekoitettuina ja aurattuina. Varsinkin talvisin liukastumiset aiheuttavat tapaturmia. Myös työvälineet pitää olla kunnossa ja esimerkiksi suojalasit tulee olla jokaisella”, Suomilammi summaa.

Turvallisuushavaintoihin reagoidaan viipymättä

Maaliskuussa 2022 VRP:llä otettiin käyttöön QR-koodi, jolla työntekijät voivat ilmoittaa omista turvallisuushavainnoistaan työmailla. Havainnon pääsee tekemään skannaamalla QR-koodin puhelimellaan. Turvallisuushavainnon voi halutessaan tehdä anonyymisti ja kuvan kera.

”Työntekijät voivat ilmoittaa niin myönteisistä havainnoistaan kuin myös puutteista. Kaikki otetaan huomioon ja niihin reagoidaan heti”, Suomilammi sanoo.

Aikaisemmin havaintoja on kerätty paperisilla lomakkeilla. Samaa sovellusta käytetään myös työmaan muihin kirjaustoimiin. Turvallisuushavainnoilla on tarkoitus luoda hyvää henkeä työturvallisuuden kehittämiseen.

Vain vähän sairauspoissaoloja

VRP Länsi-Suomen sairauspoissaolot ovat myös vähäisiä: keskiarvo oli viime vuonna 1,36 prosenttia ja koko yrityksen keskiarvo oli 1,4 prosenttia.

”VRP:llä vallitsee hyvä ilmapiiri. Olemme välitön ja matalan kynnyksen organisaatio. Ihmiset viihtyvät töissä eikä meillä juurikaan ole vaihtuvuutta. Nämä asiat vaikuttavat osaltaan vähäisiin sairauspoissaoloihin”, henkilöstöpäällikkö Saija Larsen kertoo.

Työntekijöistä huolehditaan monella tapaa. Terveydenhuolto on ennen kaikkea ennalta ehkäisevää, ja se kattaa niin työterveyspalvelut kuin vuoden alusta voimaan tulleen sairaskuluvakuutuksen. Pitkä yhteistyö työterveyden kanssa ja kattavat työterveyspalvelut ennaltaehkäisevät sairauspoissaoloja.

”Esimiehet tarttuvat matalalla kynnyksellä asioihin, jotka koskevat henkilöstön työkykyä. Meillä ei juurikaan tehdä ylitöitä. Pyrimme siihen, että henkilöstöä on sopivasti työmäärään nähden, etteivät ihmiset kuormittuisi liikaa”, Larsen sanoo.

Työhyvinvointiin kuuluvat tiiviinä osana myös liikunta-, kulttuuri- ja hyvinvointietu sekä työsuhdepyörä.

Lue lisää VRP:stä työpaikkana