Innolink Research oy toteutti vuoden 2016 asiakastyytyväisyystutkimuksemme. Asiakkaiden kokonaistyytyväisyys VRP:tä kohtaan on hyvä. Vastaajat kokivat VRP:n luotettavana ja vahvana toimijana. Asiakkaat suosittelevat VRP:tä mielellään kollegoilleen. Vastaajista 100% olikin jo suositellut tai voisi suositella yritystä muille.

Yhteistyö VRP:n kanssa koettiin pääosin mielekkääksi. Työmaahenkilöstön ammattitaitoa pidettiin hyvänä ja yhteyshenkilöiden saavutettavuutta arvostettiin. Työmaan toimintaan yleisesti oltiin tyytyväisiä, henkilökunnan palvelualttiutta ja työnjohdon organisointikykyä pidettiin mallikkaana.