VRP Rakennuspalvelut Oy ja Turun kauppakorkeakoulu ovat sopineet yhteistyöstä Mobiiliteknologian vastuullinen hyödyntäminen rakennusteollisuudessa -hankkeessa. Kaksivuotinen hanke alkoi lokakuussa 2020.

Hanke tukee kohdeorganisaation kehitystyötä digitaalisten työn johtamisen ja työturvallisuuden järjestelmien käytössä. Hankkeessa kehitetään työnjohtajien osaamista tukea suorittavaa työtä tekevän henkilöstön työmotivaatiota. Hanke on EU-rahoitteinen.

Lue lisää https://sites.utu.fi/digiraksa/moteva/