Rakennusalan yhteinen turvallisuusviikko tarjoaa merkittävän tilaisuuden pysähtyä ajankohtaisten turvallisuusteemojen äärelle. Vastuullisena rakennusalan toimijana VRP panostaa turvalliseen työntekoon vuoden jokaisena päivänä. Tämä näkyy selvinä tuloksina: tapaturmataajuus on kaikilla alueilla pysynyt alhaalla ja kehittynyt jatkuvasti oikeaan suuntaan. Vuonna 2022 VRP Länsi-Suomi Oy saavutti mahtavan tuloksen, kun työmailla ei kirjattu yhtään tapaturmaa koko vuoden aikana.

Turvallisuusviikolla 8.–12.5. VRP:läiset keskittyvät neljään pääteemaan. Viikko paketoidaan perjantaina yhteenvedolla, pullakahveja unohtamatta.

Maanantain 8.5. keskeinen teema on TR-mittauksen keskeisimmät ohjeistukset ja mittausten suorittaminen AVI:n ohjeiden mukaisesti. TR-mittausteemassa keskitytään varsinkin puhtauden ja pölynhallintaan sekä pölyn aiheuttamien haittojen ennaltaehkäisyyn. ”Panostamme siihen, että TR-mittaukset tehdään oikeaoppisesti”, kertoo VRP Länsi-Suomi Oy:n työsuojelupäällikkö  Tero Suomilammi.

Tiistaina 9.5. huomion keskipisteenä ovat turvallisuushavainnot.

”Päivän aikana muistutamme turvallisuushavaintojen tärkeydestä. Varmistamme, että jokainen työntekijä osaa tehdä turvallisuushavainnon ja että jokainen tekee vähintään yhden havainnon turvallisuusviikon aikana.”

Jokaisella VRP:n työmaalla on QR-koodeja, joita skannaamalla turvallisuushavainnon voi tehdä helposti ja jopa anonyymisti. Havaintojen tekoon käytetään samaa sovellusta kuin työmaan muihinkin kirjaustoimiin ja havainnot käsitellään yhdessä viikkopalaverissa.

Turvallisuus on pääasia

10.5. vietetään kypäräkeskiviikkoa. Päivän pääasiana on muukin kuin oikeanlaisen suojauspäähineen käyttö.

”Päivän idea on viedä kentälle ohjeistusta työturvallisuuden laiminlyönteihin puuttumisesta. Haluamme lisätä tietoisuutta siitä, että tällainen ohjeistus on olemassa, minkä pitäisi alentaa kynnystä puuttua laiminlyönteihin oma-aloitteisesti”, Suomilammi sanoo.

Torstaina 11.5. on VRP:n yhteinen turvallisuustuokio, jossa parityöskentelynä pohditaan omiin työtehtäviin liittyviä riskejä ja niiden vastatoimia.

”Kun itse mietitään huolella riskejä ja turvallisuuspuutteita, niin tuloksetkin ovat parempia.”

Perjantaina 12.5. tehdään yhteenveto viikon opeista ja oivalluksista. Ennen viikonlopun viettoon siirtymistä käydään läpi turvallisuusviikon aikana rekisteröidyt turvallisuushavainnot, samoin kuin turvallisuustuokion satona saadut riskihuomiot ja niiden vastalääkkeet.

Suomilammin mukaan turvallisuusviikon tärkein viesti on: Jokainen rakennustyömaalla työskentelevä on avainhenkilö turvallisten työolosuhteiden rakentamisessa.

”Jokainen meistä on itse se, joka pystyy parhaiten vaikuttamaan omaan turvallisuuteensa. Ja kun jokainen aktiivisesti havainnoi ympäristöään ja miettii riskejä, niin sillä tavalla työmaista tehdään turvallisempia”, Suomilammi tiivistää.

Lue: VRP Länsi-Suomi Oy:n vuosi 2022 oli tapaturmaton.