VRP-konsernille on myönnetty Kauppalehden Menestyjä-sertifikaatti, joka on tunnustus hyvin tehdystä työstä.

Menestyjä-yritysten joukkoon pääseminen edellyttää, että konsernin taloudelliset tunnusluvut ovat erinomaiset. Viesti on tärkeä kaikille asiakkaillemme ja sidosryhmillemme: Menestyjä-yritys on luotettava kumppani haastavinakin aikoina.

Kauppalehden myöntämän Menestyjä-sertifikaatin voivat saada käyttöönsä yritykset, jotka keräävät Alma Talentin Menestyjäluokituksessa vähintään 50 pistettä.

Analyysissä yrityksen taloudellista suorituskykyä mitataan kuudella eri osa-alueella: kasvu, kannattavuus, tulos, maksuvalmius, vakavaraisuus ja riskinsietokyky.

Kullakin osa-alueella yritystä verrataan oman kokoluokkansa yrityksiin, kaikkiin Kauppalehden laajan tietokannan yrityksiin sekä oman toimialansa yrityksiin.

Menestyjäluokitus mittaa sekä rahoituksellista riskiä että liiketaloudellista menestystä. Kauppalehden tutkimuksen mukaan rahoituksellinen riski on huomattavan pieni yli 50 menestyjäpisteen yrityksillä.

Menestyjäluokitus ennustaa nimensä mukaisesti myös yrityksen tulevaa liiketaloudellista menestystä. Esimerkiksi pääoman tuottoasteet ovat Menestyjä-yrityksillä muita yrityksiä paremmalla tasolla tulevina vuosina.

VRP-konsernin tuloksissa myös esimerkiksi vakavaraisuus eli omavaraisuusaste on erittäin hyvällä tasolla.